Fotowoltaika – rozliczenie roczne z zakładem energetycznym. Co warto wiedzieć o rozliczaniu nadwyżki prądu?

Coraz częstszym wyborem polskich przedsiębiorców i osób prywatnych jest fotowoltaika. Rozliczenie roczne może jednak budzić pewne wątpliwości. Podpowiadamy, co warto wiedzieć o rozliczeniu nadwyżki energii z fotowoltaiki.
fotowoltaika rozliczenie roczne

Instalacje fotowoltaiczne są coraz popularniejszym wyposażeniem polskich domów. Jako odnawialne źródło wytwarzania energii, świetnie uzupełniają one działanie tradycyjnych technologii. Zanim jednak zdecydujesz się na zakup swoich własnych paneli, powinieneś dobrze rozeznać się w kwestiach rozliczenia energii. Niezależnie od tego, jakie korzyści przynosi fotowoltaika, rozliczenie roczne z dostawcą energii oraz urzędem skarbowym ma ogromne znaczenie. Sprawdź, wszystkie informacje na ten temat.

Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Istotą działania fotowoltaiki jest zamiana energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną, z której na co dzień korzystamy w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach. Najbardziej charakterystycznym i dobrze widocznym elementem instalacji są umieszczone na dachach domów panele solarne. Są one jednak tylko częścią całego zestawu, który montowany jest w domach inwestorów.

Obecność instalacji PV daje dostęp do odnawialnej energii słonecznej, którą można wykorzystywać, magazynować a nawet czerpać korzyści finansowe z energii wprowadzanej do sieci.

Rozliczenie instalacji fotowoltaicznej z zakładem energetycznym

Nie da się ukryć, że panele fotowoltaiczne są niezwykle opłacalną inwestycją. Nie oznacza to jednak bynajmniej, że ich montaż i użytkowanie są całkowicie pozbawione formalności. Wielu nowych użytkowników zastanawia się co zrobić w momencie, kiedy bilans roczny wykaże, że powstała nadwyżka energii w stosunku do tej wykorzystanej.

Zestaw fotowoltaiczny przyłączony do sieci

W niektórych przypadkach instalacja fotowoltaiczna może działać w tak zwanym systemie off-grid. Wówczas zgromadzona energia słoneczna magazynowana jest w akumulatorach. Taki system sprawdza się dobrze na przykład w przyczepach kempingowych, czy kamperach. W przypadku domu mieszkalnego nie ma to jednak zbyt dużego uzasadnienia ekonomicznego. Z tego powodu fotowoltaikę niemal zawsze przyłącza się do sieci.

Zobacz też:  Panele monokrystaliczne czy polikrystaliczne? Wybierz odpowiednie dla siebie

Jeżeli chcesz korzystać z prądu z fotowoltaiki przyłączonej do sieci musi podpisać umowę z dostawcą energii. Częścią umowy jest aneks, który określa dokładne zasady transferowania energii oraz wysokość opłat stałych.

Czym jest obecny system opustów?

Obecnie przesyłanie energii wyprodukowanej przez panele solarne odbywa się na zasadzie tak zwanego systemu opustów. Zgodnie z jego zasadami prosument może wykorzystywać darmową energię od dostawcy. Warunkiem jest ilość energii, jaką wyprodukuje jego fotowoltaika. Rozliczenie roczne nie uwzględnia zapłaty za energię, której nie wykorzystamy.

Fotowoltaika – rozliczenie roczne

Dokładny okres rozliczeniowy fotowoltaiki jest zawsze ustalany indywidualnie między prosumentem a dostawcą energii. Zazwyczaj faktury otrzymuje się co miesiąc. Trzeba jednak pamiętać, że każdego właściciela instalacji obejmuje także rozliczenie roczne. W tym czasie można wykorzystać nadwyżkę energii, która została oddana do sieci. Jeżeli nie zrobisz tego w ciągu 12 miesięcy nadwyżka wyprodukowanej energii przepada.

Fotowoltaika – rozliczenie z urzędem skarbowym

Instalacja PV wpływa także na coroczne rozliczenie podatkowe. Od 1 stycznia 2019 roku prosumenci mają możliwość skorzystania z tak zwanej ulgi termomodernizacyjnej. W jej ramach można odliczyć koszta poniesione na fotowoltaikę, czy pompę ciepła od podatku dochodowego PIT.

Z wymienionej wyżej ulgi mogą korzystać osoby, które rozliczają dochody według:

  • skali podatkowej 18% i 32%;
  • stawki jednolitej 19%;
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Najczęściej ulgę termomodernizacyjną wykorzystuje się najczęściej w celu obniżenia wydatków na montaż i zakup zestawu fotowoltaicznego. To jednak nie wszystko. Możesz również wykorzystać ją w celu odliczenia wszelkich wydatków na termomodernizację budynku.

Suma odliczenia na jedną osobę nie może przekraczać 53 tysięcy złotych. Jeżeli małżonkowie rozliczają się wspólnie, to wówczas możliwe jest odliczenie 106 tysięcy złotych.

Fotowoltaika – rozliczenie osób prywatnych

Obowiązująca Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) stanowi, że osoby fizyczne mogą bezpłatnie odebrać aż 70 lub 80% energii oddanej do sieci. Dokładna liczba uzależniona jest od mocy instalacji. Instalacja PV o mocy poniżej 10 kW przyniesie zwrot w wysokości 0,8 kWh za każdą przesłaną 1 kWh. W przypadku instalacji o większej mocy przelicznik ten zmniejsza się do wysokości 0,7 kW

Zobacz też:  Fotowoltaika na płaskim dachu – czy warto ją budować? Dach płaski a panele

Podstawą do rozliczenia każdorazowo są odczyty z licznika dwukierunkowego. Różni się on od tradycyjnych modeli. Zostaje zamontowany w domu prosumenta zaraz po podpisaniu umowy z dostawcą i wskazuje wszystkie parametry energii, jaką generuje fotowoltaika. Rozliczenie roczne jest podstawą do odebrania nadwyżki energii przekazanej do sieci. Jeżeli prosument nie zrobi tego w ciągu 365 dni cała nadwyżka przepadnie.

Stan rozliczenia możesz kontrolować na bieżąco. Raz w miesiącu otrzymujesz bowiem faktury, na których jest dokładnie wyszczególnione ile energii wykorzystałeś, a ile oddałeś do sieci.

Fotowoltaika – rozliczenie przedsiębiorców

W naszym kraju na instalację paneli solarnych decyduje się również coraz więcej przedsiębiorców. Trzeba jednak zaznaczyć, że ich rozliczanie się z dostawcą energii wygląda nieco inaczej niż dzieje się to w przypadku osób fizycznych.

Najważniejsza różnica opiera się na tym, że nadwyżka energii nie jest w żaden sposób przechowywana w sieci, tylko sprzedawana. Za każdą kilowatogodzinę przedsiębiorstwo otrzymuje określoną stawkę kilkunastu groszy netto. W istocie jednak osoby odpowiedzialne za prowadzenie firm podkreślają, że w ich przypadku instalacja PV służy przede wszystkim do pokrywania bieżącego zapotrzebowania na energię. Sprzedawanie nadwyżek nie jest bowiem szczególnie opłacalne.

Nadmiar energii z instalacji PV a rachunki za prąd

Nie od dzisiaj słyszy się o tym, że panele solarne są inwestycją niezwykle opłacalną. Różnego rodzaju rządowe i unijne dofinansowania zachęcają przedsiębiorców i osoby prywatne do przejścia na odnawialne źródła energii, takie jak fotowoltaika. Rozliczenie roczne pozwala na odebranie nadwyżki energii. A jak przekłada się to na comiesięczne rachunki za prąd?

Rozliczenia energii, które opisaliśmy powyżej wyraźnie wskazują, że posiadanie własnej instalacji PV pozwala na znaczne zmniejszenie opłat za prąd. Zazwyczaj prosument ponosi jedynie tak zwane koszta stałe, czyli – w skali miesiąca około kilkunastu złotych. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie otrzymuje on żadnych opłat za wyprodukowaną nadwyżkę.

Zobacz też:  Jaki jest koszt instalacji fotowoltaiki 10 kW?

Co za tym idzie z reguły nie ma potrzeby instalowania paneli solarnych o większej mocy niż jest to potrzebne. Instalacja powinna pokryć przede wszystkim zapotrzebowanie gospodarstwa domowego.

Rozliczenie energii z fotowoltaiki – zalety systemu opustów

Bardzo często można spotkać się z opinią, że proponowany system opustów nie jest szczególnie korzystny dla prosumenta. Rzeczywiście na przekazanej energii nie zarabiamy. Trzeba jednak pamiętać, że specyfika paneli solarnych sprawia, że są one najskuteczniejsze w miesiącach letnich.

W naszym klimacie dni o bardzo dużym nasłonecznieniu jest relatywnie niewiele. Nagromadzony latem nadmiar energii można wykorzystać w miesiącach zimowych i późnojesiennych. Wówczas zapotrzebowanie energetyczne gospodarstwa domowego jest wyższe, a prądu z paneli płynie dużo mniej.

Fotowoltaika – rozliczenie roczne. Co jeszcze warto wiedzieć?

Zasady rozliczania fotowoltaiki z zakładem energetycznym są dosyć jasne i przejrzyste. Wszystkie istotne informacje znajdują się na aneksach do podpisywanej z zakładem umowy. Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) może sprawiać wrażenie, jakby faworyzowała interesy zakładów energetycznych. W gruncie rzeczy fotowoltaika to jednak inwestycja niezwykle opłacalna a jej koszta zwracają się po relatywnie krótkim czasie.

Rozliczenie roczne jest automatyczne a nadmiar energii można wykorzystać na własny użytek. Koszta poniesione w czasie montażu można odliczyć od podatku. Kluczowe jest to, aby moc instalacji była dobrana do potrzeb domu.

Podziel się opinią na temat artykułu

Dodaj Odpowiedź

Logo EkoHub.pl
Logo EkoHub.pl