Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników w 2022 roku – na jakie dotacje mogą liczyć właściciele gospodarstw?

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników w 2022 roku to kilka programów, które pomogą wprowadzić gospodarstwo na bardziej ekologiczną ścieżkę. Istnieje też kilka innych sposobów na pozyskanie brakujących środków. Poznaj najważniejsze z nich.
fotowoltaika dofinansowanie dla rolników 2022

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników 2022 to sposób na to, żeby w czasach obecnych zadbać jednocześnie o swoje rachunki i środowisko naturalne. Zobacz, w jaki sposób możesz je zdobyć. Poznaj różne dotacje dla właścicieli gospodarstw rolnych.

Fotowoltaika jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na pozyskiwanie energii alternatywnej dla spalania paliw kopalnych. Choć ma swoje niedoskonałości, znacznie częściej można wskazać na korzyści. Także w gospodarstwach rolnych korzystanie z czystego prądu jest możliwe, a dzięki ulgom i dopłatom stanie się jeszcze bardziej opłacalne. Sprawdź dostępne dofinansowania do fotowoltaiki dla rolników w 2022 roku i skorzystaj z dopłaty lub pożyczki na ten cel

Dofinansowania na fotowoltaikę dla rolników w 2022 roku – najważniejsze założenia

Rolnictwo jest jednym z zawodów bezpośrednio związanych z ekosystemem i korzystających z naturalnych procesów zachodzących w środowisku. Trudno znaleźć inną grupę zawodową, gdzie tak potrzebne jest czyste naturalne środowisko. Dlatego to właśnie rolnicy powinni być najbardziej zainteresowani inwestycją w czystą energię pochodzącą z OZE. Do nich skierowane są dofinansowania do fotowoltaiki. Mogą oni skorzystać z kilku dedykowanych im programów pomocowych. 

Każdego roku spore środki z budżetu krajowego i regionalnych są przeznaczane na dopłaty, a także niskooprocentowane pożyczki. Dopłaty nie tylko mają zmobilizować pracowników rolnych do inwestycji w OZE i tym samym ograniczyć zapotrzebowanie na paliwa kopalne. To także walka o czyste powietrze, wodę i glebę, co w obszarach rolniczych ma ogromne znaczenie. Wreszcie fotowoltaika i dofinansowanie do budowy sieci ma przynieść tej grupie wymierne korzyści finansowe. Twoje gospodarstwo może nawet nie będzie generowało opłat za prąd, a przy dobrze skonstruowanej sieci ograniczysz też wydatki na ogrzewanie. 

Zobacz też:  Dofinansowanie do wymiany pieca 2022 – kto może je otrzymać? Jak wysokie są dopłaty? Wszystko, co należy wiedzieć!

Ogólnopolskie programy dotacje na fotowoltaikę dla rolników

Dofinansowania na fotowoltaikę dla właścicieli gospodarstw to obecnie dwa główne ogólnopolskie programy. Każdy z nich był już prowadzony w latach ubiegłych i ich warunki są znane zainteresowanym inwestorom, jednak w tym roku nastąpiło kilka zmian. W części programów pożyczkowych środki wypłacane są przed rozpoczęciem inwestycji, jednak dopłaty mają formę zwrotu kosztów, a zatem wypłacane są po zakończeniu prac. 

Dofinansowanie do fotowoltaiki z programu Agroenergia

Agroenergia to najważniejszy ogólnopolski program, w ramach którego przyznawane są dotacje do fotowoltaiki dla rolników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie NFOŚiGW nadal prowadzi nabór wniosków, a umowy mają być podpisywane przynajmniej do 2027 roku. Z dofinansowania w tym programie mogą skorzystać osoby fizyczne i mające status osoby prawnej, jednak dysponujące prawem własności lub dzierżawy gruntów rolnych. Prawa do dzierżawy muszą być nabyte przynajmniej rok przed złożeniem wniosku, a osoba prawna musi w tym czasie prowadzić działalność rolniczą. 

W programie ustalono kilka zasad, na podstawie których przyznawane są wnioski na dopłaty. Przede wszystkim prace związane z budową sieci muszą rozpocząć się dopiero po zakwalifikowaniu do programu. Dopłatami objęte są produkty nowe, a jako beneficjent będziesz musiał zadeklarować, że z instalacji będziesz korzystał minimum przez trzy lata po zakończeniu budowy. Dopłaty nie obejmują modernizacji czy rozbudowy już istniejących sieci, a pobierając środki z tego dofinansowania na fotowoltaikę, nie możesz już korzystać z innych. 

Agroenergia – nowe zasady dotacji do fotowoltaiki w 2022 roku

W obecnej edycji program został podzielony na dwie grupy. Pierwsza z nich obejmuje właśnie mikroinstalacje fotowoltaiczne i magazyny energii elektrycznej, a także pompy ciepła. W drugiej grupie dotacje przyznawane są na budowę biogazowni rolniczych i urządzeń potrzebnych do generowania energii wodnej, dlatego nie będziemy się nią tutaj zajmować. 

Zobacz też:  Wymiana pieca – jakie przyniesie korzyści i skąd zdobyć dofinansowanie?

W interesującej cię grupie dofinansowania na fotowoltaikę przyznawane są na urządzenia zaspokajające własne potrzeby gospodarstwa. Zaliczane są tu nie tylko zabudowania gospodarskie i mieszkalne, ale także wszystkie maszyny, które wykonują pracę na tym obszarze. Wnioski, w ramach których będziesz chciał generować dodatkową energię ponad zapotrzebowanie, zostaną odrzucone. 

Wartość bezzwrotnej dotacji zależna jest od wielkości mikroinstalacji. W przypadku sieci o mocy od 10 kW do 30 kW ta wartość będzie wynosiła do 20% całej kwoty przeznaczonej na budowę, jednak nie więcej niż 15 tysięcy złotych. Z kolei przy większych mikroinstalacjach do 50 kW wartość dotacji wynosi do 13%, ale do kwoty granicznej na poziomie do 25 tysięcy złotych. Na zwrot 20% kosztów możesz liczyć też, inwestując dodatkowo w magazyn energii. 

Ulga od podatku rolnego

Kolejną korzyścią, jaką przynosi rolnikowi inwestycja w panele PV, jest możliwość odliczenia kosztów od podatku. Takie dofinansowanie do fotowoltaiki w 2022 roku także będzie obowiązywało i znacznie przyspieszy zwrot inwestycji. Ze zwrotu mogą skorzystać tylko właściciele gruntów rolnych, którzy dysponują powierzchnią od jednego do 300 ha. Wszystkie zasady określane jako własność gruntu opisane są w art. 3 Ustawy o podatku rolnym.

Dotacje do fotowoltaiki w formie odliczenia obejmuje koszty budowy wszystkich urządzeń OZE. Jest to zatem instalacja fotowoltaiczna, ale także biogazownie, elektrownie wiatrowe i wodne czy inne. Osoba chcąca skorzystać z tej ulgi może odliczyć do 25% wartości inwestycji w swoim zeznaniu podatkowym. Odliczenia z podatku można prowadzić tak długo, aż uda się odliczyć całą kwotę stanowiącą wspomniane 25% wartości. Zwroty nie mogą jednak być prowadzone dłużej niż przez 15 lat. 

Fotowoltaika dla rolnika – dofinansowanie z programów regionalnych

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników w 2022 roku to także programy regionalne. Na takie propozycje obecnie zdecydowały się dwa województwa: świętokrzyskie i kujawsko-pomorskie. Oba programy oferują pożyczki niskooprocentowane na zakup i budowę sieci fotowoltaicznych. Wnioski w ramach programów zbierane są stale i prawdopodobnie pożyczki będą udzielane aż do wyczerpania zapasów. 

Zobacz też:  Fotowoltaika dla rolnika 2022 – skąd można pozyskać dofinansowanie?

Nowe dotacje na fotowoltaikę dla rolników – co wiemy o planowanych programach? 

W tym roku prawdopodobnie zapadną decyzje dotyczące kolejnych źródeł, z których można czerpać środki. Nowe dotacje na fotowoltaikę mają pochodzić głównie z programów unijnych. Pierwszym z nich jest program Polityki Spójności, w ramach którego także mają być przyznawane dotacje na budowę sieci PV. Spore nadzieje na dotacje do fotowoltaiki dla rolników związane są z Krajowym Planem Odbudowy, jednak w jego przypadku sprawa jest bardziej skomplikowana. Sytuacja polityczna w naszym kraju sprawia, że na razie nie spełniamy warunków przyznawania świadczeń i te środki są niepewne.

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników może być wypłacane także z Funduszu Transformacji Energetyki. Tutaj przewiduje się przeznaczenie na ten cel części środków, które będą pochodziły ze sprzedaży praw do emisji CO2. Ponadto planowany jest jeszcze jeden program, nad którym prace trwają w Ministerstwie Rolnictwa. 

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników – nie przegap okazji

Choć większość z prezentowanych programów to już kolejne edycje, trudno powiedzieć, jak długo będą jeszcze kontynuowane. Każdy rodzaj dotacji do fotowoltaiki dla rolników może być zatem jedną z ostatnich szans na uzyskanie dodatkowych środków na ten cel. Nie należy się spodziewać, że globalny trend mający na celu przywrócenie neutralności klimatycznej się zmieni, dlatego ceny energii pochodzącej z węgla nie będą raczej niższe. Montaż paneli fotowoltaicznych, które mają zasilać twoje gospodarstwo, może być zatem jedynym sposobem na utrzymanie niskich kosztów produkcji rolnej. 

Dyplomowany budowlaniec, utrzymujący się z układania słów w treści. Prywatnie miłośnik ogrodnictwa, zafascynowany odnawialnymi źródłami energii i szansą, jaką stają się dla naszej planety. W wolnych chwilach poświęca czas dobrej książce i aktywności fizycznej.

Podziel się opinią na temat artykułu

Dodaj Odpowiedź

Logo EkoHub.pl
Logo EkoHub.pl