Wyłącznik przeciwpożarowy to niezbędny element każdej instalacji fotowoltaicznej. Sprawdź czym jest i jak działa?

Fotowoltaika zdobywa coraz większą popularność. Coraz częściej na dachach domów jednorodzinnych możemy zobaczyć charakterystyczne panele słoneczne. W tym artykule sprawdzamy czym jest wyłącznik przeciwpożarowy i dlaczego należy go stosować w każdej instalacji fotowoltaicznej.
wyłącznik przeciwpożarowy fotowoltaika

Fotowoltaika to jeden z najlepszych sposobów na zmniejszenie rachunków i znaczne uniezależnienie się od coraz częstszych podwyżek stawek za energię elektryczną. Jak w każdej instalacji zasilanej prądem także w tym przypadku istnieje zagrożenie pożarem, choć warto zaznaczyć, że prawidłowo zainstalowane panele słoneczne są bardzo bezpieczne.

Jakie jest ryzyko pożaru fotowoltaiki?

Fotowoltaika to instalacja produkująca prąd, która w wyniku działania różnych czynników może ulec awarii, a nawet zapaleniu. W zdecydowanej większości przypadków powodem pożaru jest nieprawidłowe wykonanie instalacji, słabej jakości wtyczki i przewody, a także brak odpowiednich systemów zabezpieczających, takich jak słup odgromowy, bezpieczniki oraz wyłącznik przeciwpożarowy. Wówczas każda burza lub niewielkie zwarcie w instalacji mogą być bardzo niebezpieczne. Instalacja fotowoltaiczna wytwarza prąd elektryczny o wysokim napięciu sięgającym nawet 1500 V. W miarę upływu czasu i starzenia się elementów instalacji, ryzyko wystąpienia poważnej awarii znacząco rośnie. 

Wyłącznik przeciwpożarowy fotowoltaika – co to jest? 

W przypadku pożaru instalacji fotowoltaicznej głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, w tym walczących z żywiołem strażaków, jest prąd stały płynący między modułami a falownikiem. Wyłącznik przeciwpożarowy to urządzenie, które po wykryciu awarii sieci, automatycznie wyłącza wytwarzanie energii przez instalację fotowoltaiczną, przerywając obieg prądu stałego między modułami a falownikiem, tworząc w ten sposób bezpieczne środowisko pracy dla ratowników. Najczęściej ma postać niewielkiej skrzynki, którą montuje się w pobliżu modułów w celu zmniejszenia potencjalnych uszkodzeń całego systemu. Nowoczesne wyłączniki po ustaniu zagrożenia i przywróceniu zasilania, samoczynnie resetują się i łączą obwody.

O czym warto pamiętać kupując instalację fotowoltaiczną?

W dniu 19 września 2020 r. weszły w życie nowe przepisy bezpieczeństwa pożarowego dotyczące fotowoltaiki. Obecnie obowiązujące prawo nakłada na właścicieli instalacji o mocy powyżej 6,5 kW dwa obowiązki. Pierwszym z nich jest konieczność uzgodnienia projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Drugim obowiązkiem jest zgłoszenie instalacji do miejscowej komendy Państwowej Straży Pożarnej. Przepisy te zapobiegają wprowadzaniu do sprzedaży i eksploatacji instalacji pozbawionych odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zobacz też:  Fotowoltaika – ogrzewanie domu prądem elektrycznym dzięki instalacji fotowoltaicznej

Decydując się na montaż paneli fotowoltaicznych należy zwrócić uwagę na rodzaj i jakość zastosowanych systemów bezpieczeństwa. Wysokiej klasy wyłącznik przeciwpożarowy powinien posiadać odpowiednie certyfikaty CE potwierdzające zgodność parametrów produktu z wymogami określonymi w dyrektywach unijnych. Warto wybierać modele wyposażone w niezwykle przydatne funkcje, takie jak inteligentne wyłączanie, które automatycznie odcina od źródła zasilania tylko te urządzenia, które nie muszą funkcjonować w czasie akcji gaśniczej. Takie wyłączniki stosuje się np. w szpitalach. Dzięki nim prąd może stale dopływać do stref nieobjętych działaniami straży pożarnej, zapewniając prawidłową pracę aparaturze medycznej.

Wyłącznik przeciwpożarowy – podsumowanie

Pomimo tego, iż nie ma prawnego obowiązku instalowania paneli fotowoltaicznych z wyłącznikiem przeciwpożarowym, zdecydowanie warto wybierać modele, które są w niego wyposażone. Zdecydowanie zwiększa to nasze bezpieczeństwo, minimalizuje potencjalne straty oraz chroni ratujących nasz dobytek strażaków przez niebezpiecznym porażeniem.

Podziel się opinią na temat artykułu

Dodaj Odpowiedź

Logo EkoHub.pl
Logo EkoHub.pl