Prosument z instalacją fotowoltaiczną. Kim jest prosument i czy opłaca się nim zostać? 

Instalacja fotowoltaiczna to nowoczesny i ekologiczny sposób na znaczne obniżenie kosztów odbioru energii elektrycznej. W tym artykule sprawdzamy kim jest prosument, kto może nim zostać oraz z jakimi wiąże się to korzyściami?
prosument fotowoltaika

Jeśli jesteś właścicielem mikroinstalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie domowym oraz odbiorcą końcowym wytwarzanej przez siebie energii elektrycznej, możesz zostać prosumentem i czerpać z tego dodatkowe korzyści. Prosumentem może być także rolnik oraz przedsiębiorca pod warunkiem spełnienia kilku warunków.

Kto to jest prosument? 

Bycie prosumentem daje szansę na uniezależnienie się od dostawcy energii i uniknięcie wysokich stawek za prąd. Kim jest prosument? Bardzo dokładnie wyjaśnia to ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych innych ustaw, z której treści można wywnioskować, że prosument to odbiorca końcowy wytwarzający energię w mikroinstalacji OZE (odnawialnych źródeł energii) wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Prosumentem może być także przedsiębiorca, pod warunkiem że wytwarzanie i odbieranie energii nie stanowi przedmiotu jego przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. 

Prosument – czy opłaca się nim być?

Będąc prosumentem można liczyć na sporą oszczędność wynikającą ze zwrotów części przekazywanych do sieci nadwyżek energetycznych wyprodukowanych przez mikroinstalację fotowoltaiczną. Z czego biorą się nadwyżki? Ogniwa fotowoltaiczne produkują najwięcej energii w ciągu dnia, a w szczególności wiosną i latem, gdy słońce świeci najdłużej i najmocniej. Niewykorzystany prąd jest przekazywany do sieci energetycznej, a jego część można później odzyskać. Dzięki temu możemy korzystać z całkowicie darmowej energii, którą można wykorzystać zimą do zasilania i ogrzania całego domu. W ciągu roku prosument może odzyskać od 70 do 80% nadwyżki.

Jak zostać prosumentem? 

Obowiązujące w Polsce uwarunkowania prawne zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii stwierdzają, że prosumentem może zostać podmiot, spełniający poniższe warunki:

 • wytwarza energię tylko z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji na własne potrzeby;
 • ma podpisaną z operatorem sieci umowę kompleksową na przesył i dostarczanie energii;
 • jest odbiorcą końcowym wytwarzanej energii;
 • nie wykorzystuje energii na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej;
 • w przypadku przedsiębiorstw – wytwarzanie energii elektrycznej z OZE nie stanowi przeważającej działalności.
Zobacz też:  Kredyt na fotowoltaikę, czyli jak sfinansować inwestycję w domową elektrownię słoneczną?

Kto może zostać prosumentem?

Prosumentami mogą zostać:

 • gospodarstwa domowe;
 • rolnicy
 • przedsiębiorcy
 • samorządy 
 • jednostki samorządowe
 • spółdzielnie
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • fundacje
 • stowarzyszenia
 • związki wyznaniowe
 • związki sportowe

Jaką instalację fotowoltaiczną może mieć prosument?

Status prosumenta jest z pewnością bardzo opłacalny i korzystny. Daje możliwość korzystania z darmowej energii elektrycznej i uniezależnienia się od coraz wyższych stawek za prąd. Warto pamiętać, że prosumentem można zostać wyłącznie w przypadku posiadania instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW. Jednak zdecydowanie największa liczba użytkowników posiada instalacje o mocy od 3 do 6 kW, które w zupełności wystarczają do zasilenia w energię całego gospodarstwa domowego. 

Wielkość posiadanej instalacji wpływa na ilość energii, jaką możemy odzyskać z nadwyżek przekazywanych do sieci. Mikroinstalacja do 10 kW pozwala na odzyskanie 80% nadwyżek, z kolei mikroinstalacja do 50 kW daje możliwość zwrotu 70% nadwyżek.

Prosument fotowoltaiki – podsumowanie 

Decydując się na panele fotowoltaiczne warto mieć na uwadze, że jest to inwestycja długoterminowa, które oczekiwane korzyści zacznie przynosić po kilku latach. Prosument nie otrzymuje wynagrodzenia od elektrowni za przekazaną do sieci nadwyżkę energetyczną, lecz zarabia na oszczędzaniu. Prosument nie płaci za wykorzystywany prąd oraz nie jest uzależniony od podwyżek cen energii. Jednym kosztem, jaki ponosi podczas eksploatacji instalacji jest niewielka miesięczna opłata handlowa.

Podziel się opinią na temat artykułu

Dodaj Odpowiedź

Logo EkoHub.pl
Logo EkoHub.pl