Badania techniczne i uzgodnienia ppoż. – fotowoltaika bezpieczna dla użytkowników

Czy wiesz, czym są uzgodnienia ppoż.? Fotowoltaika to dziedzina, w której z tym pojęciem powinni zaznajomić się prywatni inwestorzy. Wszystkie większe lub szczególnie zlokalizowane mikroinstalacje wymagają przejścia ścieżki formalnej. Kto musi złożyć projekt ppoż. dla fotowoltaiki i jak to zrobić?
uzgodnienia ppoż fotowoltaika

Sieć energetyczna musi być funkcjonalna, ekologiczna i przynosić zysk inwestorowi. W czasie budowy tego rodzaju instalacji energetycznej nie można zapominać o bezpieczeństwie. Uzgodnienia ppoż. (fotowoltaika to tylko jedna z dziedzin, gdzie są one niezbędne) to jeden z obowiązków, który pojawił się w nowelizacji prawa budowlanego z 2020 roku. Dzięki uzgodnieniu warunków budowy sieci z rzeczoznawcą i odbiorowi przez pracowników Straży Pożarnej sieci mają być bezpieczniejsze. 

Zabezpieczenie ppoż. – fotowoltaika w zgodzie z przepisami?

Nowe przepisy budowlane wśród licznych zmian wprowadziły też nowinki z zakresu paneli PV. Dotyczą przede wszystkim konieczności uzgodnienia ppoż. z fotowoltaiką, czyli ocenę bezpieczeństwa tej sieci – musi być ona wykonana przez specjalistów

Dotychczas takie wymagania dotyczyły tylko budynków uznawanych za szczególnie z punktu widzenia bezpieczeństwa ppoż. Obecnie dotyczą wszystkich instalacji o mocy równej lub większej niż 6,5 kW, a moc obliczana jest z wartości ekranów. Ponadto przepisy mówią też o konieczności przeprowadzenia takich prac na sieciach montowanych na budynkach użyteczności publicznej. 

Uzgodnienia ppoż. – fotowoltaika. Jak przebiega procedura?

Samo uzgodnienie ppoż. i fotowoltaiki składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest przygotowanie projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej, który następnie przesyłany jest do rzeczoznawcy ppoż. Fotowoltaika oceniana jest przez niego pod kątem błędów i możliwych zagrożeń pożarowych. Jeśli specjalista będzie miał uwagi, zgłosił projekt do poprawy. Jeśli projekt będzie zgodny z założeniami bezpieczeństwa, powinien zostać potwierdzony podpisem i pieczęcią specjalisty na odesłanym dokumencie. Te procedury z reguły załatwia firma wykonawcza.

Drugim krokiem jest zgłoszenie gotowej instalacji do odbioru do najbliższego oddziału Państwowej Straży Pożarnej. W wyniku zgłoszenia może zostać oddelegowany pracownik, który sprawdzi wszystkie zabezpieczenia ppoż. instalacji fotowoltaicznej, takie jak ograniczniki napięć czy wyłączniki nadprądowe. Ponadto oceni poprawność wykonania sieci i jej zgodność z projektem ppoż. Fotowoltaika prawdopodobnie zostanie też odnotowana w dokumentach PSP, ponieważ może to mieć znaczenie w przypadku prowadzenia akcji gaśniczych.

Zobacz też:  Czy panele fotowoltaiczne trzeba odśnieżać zimą?

Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do straży pożarnej – wzór dokumentu

Prawo budowlane nie wskazuje, jak powinien wyglądać wzór zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do straży pożarnej. Przyjęto, że wniosek powinien być krótki i zawierać informacje takie jak:

  • dane kontaktowe;
  • adres obiektu;
  • moc paneli;
  • projekt trasy kablowej;
  • plan budynku z naniesioną siecią;
  • podstawę prawną. 

Możesz wpisać te dane w swoim zgłoszeniu instalacji fotowoltaicznej do straży pożarnej. Wzór podobnego wniosku znajdziesz też w internecie. 

Takie zgłoszenie można wysłać pocztą lub zanieść osobiście do odpowiedniego (powiatowego lub miejskiego) oddziału PSP. Warto dodać, że w większości przypadków, jeśli pracownicy PSP nie mają żadnych zastrzeżeń do zabezpieczenia ppoż. instalacji fotowoltaicznej, kontrola nie będzie przeprowadzona. Jeśli po 14 dniach nie otrzymasz żadnej informacji z jednostki PSP, możesz bez obaw rozpocząć użytkowanie sieci. 

Uzgodnienia ppoż. dla fotowoltaiki to procedura, która ma poprawić bezpieczeństwo sieci i mieszkańców budynku. Koszt przygotowania wniosku wynosi do 500 złotych, co nie jest wielkim wydatkiem w porównaniu do kosztów całej inwestycji. Dlatego przejście tej procedury jest zalecane także dla sieci o mniejszych mocy, których te konkretne przepisy nie obejmują.

Podziel się opinią na temat artykułu

Dodaj Odpowiedź

Logo EkoHub.pl
Logo EkoHub.pl