PVPI Business – wskaźnik PV Profitability Index Business grudzień 2022

Fotowoltaika zwróci się firmie już w 2,4 roku!

PVPI grudzień 2022

Wskaźnik PVPI Business obrazuje,  jak szybko  zwraca się instalacja fotowoltaiczna o mocy 50 kWp, z której wyprodukowana energia rozliczana jest na zasadach prosumenckich. Opiera się na publikowanej od 6 miesięcy  Miesięcznej Rynkowej Ceny Energii (RCEm). 

Wskaźnik PVPI Business obliczony na podstawie cen listopadowych  wskazuje, że instalacja fotowoltaiczna dla firm może zwrócić się już w 2,38 roku. Przewidywana stopa zwrotu takiej inwestycji jest na poziomie 42%. Tak korzystnej sytuacji dla przedsiębiorców jeszcze nie było! 

Co wpływa na szybki zwrot inwestycji w PV? W porównaniu do października, kiedy to nastąpiła korekta cen,  w listopadzie Rynkowa Miesięczna Cena Energii  wzrosła o 126,7 zł do poziomu 703,81 zł za MWh, co daje wzrost o 22,1 % miesiąc do miesiąca.

W roku 2023 największy wpływ na zwrot inwestycji z instalacji fotowoltaicznej będą miały ceny energii, a właściwie efekty ustawy zamrażającej ceny na poziomie 785 zł/MWH dla małych i średnich przedsiębiorców. Aktualne stawki taryfowe u czterech największych graczy na rynku kształtują się od 2000 zł do nawet  3000 zł netto i  jest to poziom kilkukrotnie wyższy od kwoty zamrożenia. 

Należy pamiętać że poziom 785 zł/MWh to wciąż bardzo wysoka cena, a instalacja – przy założeniu, że cena 785 zł utrzymałaby się przez kolejne lata –  zwróciłaby się w ciągu ok.pięciu lat – wyjaśnia Krzysztof Lalik, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu w Da Vinci Green Energy.  Interwencja państwa na rynku energetycznym to bardzo duże obciążenie dla budżetu oraz firm energetycznych, dlatego z dużym prawdopodobieństwem należy przewidywać , że takie wsparcie nie będzie możliwe w kolejnych latach.

Zamrożenie cen nie powinno być powodem odkładania inwestycji w instalację w OZE. Regulacyjne obniżenie stawek za energię elektryczną nie rozwiązuje problemu, a jedynie odsuwa go w czasie, wprowadzając na rynku energetycznym  dużą nieprzewidywalność i niepewność.

Zobacz też:  Grzanie wody – fotowoltaika. Jak podgrzewać wodę panelami fotowoltaicznych?

Sprzedawcy energii muszą w krótkiej perspektywie przystosować systemy bilingowe do zamrożenia cen, a wiele  kwestii z nimi związanych wciąż jest niewyjaśnionych. Dodatkowo na sprzedawców spadł obowiązek zbierania oświadczeń od klientów i ich weryfikacji.

Analizując perspektywy kosztowe w firmach na najbliższe lata, dobrze gdyby jak najszybciej  rozważyły one inwestycję w fotowoltaikę. Instalacja PV to przy obecnej technologii ok. 30 lat produkcji czystego, bezpiecznego prądu. To z kolei pozwala na częściowe uniezależnienie się od wahań cen energii, tak w ostatnich miesiącach dotkliwych w funkcjonowaniu przedsiębiorstw.

Wysoka autokonsumpcja zdecydowanie zwiększa jej opłacalność w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od branży. Eksperci są dość zgodni co do tego, że im więcej wyprodukowanej energii zostanie zużyte na potrzeby własne, tym szybciej zwrócą się wydatki na inwestycje. 

Jakie są podstawowe metody optymalizacji wykorzystania fotowoltaiki w firmach? Przede wszystkim dopasowanie procesów i rytmu dobowego w zakładzie do produkcji prądu przez panele PV, czyli jak największe zoptymalizowanie bieżącego wykorzystywania energii. 

Przed decyzją o założeniu paneli fotowoltaicznych najważniejsze jest także określenie profilu energetycznego firmy, aby jak najoptymalniej dobrać wielkość instalacji.

Kalkulacje stopy zwrotu 

Wskaźnik zwrotu inwestycji energii rozliczana na zasadach net-billingu 

(ceny energii obejmują koszty zakupu i dystrybucji obowiązujące w roku 2022 (ceny taryfowe Tauron), oraz  auto konsumpcję na poziomie 50%)

Koszty zakupu energii elektrycznej od 2022
Koszty zakupu MWh netto C21 2 166,00 zł
Odkup  (RCEm – Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej, Źródło PSE) netto/ mWh za listopad)703,81 zł
Koszty zmienne dystrybucja MWh netto157,00 zł
PVPI Business- wskaźnik zwrotu z inwestycji w instalację fotowoltaiczną
Zużycie roczne energii50 000 kWh
Moc instalacji fotowoltaicznej50 kWp
Szacowana roczna produkcja energii50 000 kWh
Cena instalacji fotowoltaicznej netto200 000,00 zł
Oszczędności wygenerowane przez PV/rok *75 670,25  zł
Stopa zwrotu 42,04%
Okres zwrotu w latach z dofinansowaniem (PVPI Business)2,38

PVPI Business, Da Vinci Green Energy, listopad 2022

Zobacz też:  Kolektor słoneczny płaski a próżniowy. Jak działają kolektory próżniowe?

*Do wyliczeń przyjęto ceny zakupu energii 2166,00 zł netto /MWh, koszty dystrybucji 157,00 gr netto/MWh, cenę odsprzedaży 703,81 zł netto MWh( (RCEm listopad- Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej(pierwszy odczyt cen nie będzie korygowana),  Źródło PSE)), oraz autokonsumpcja na poziomie 50,0%. Założono, że wszystkie środki z Depozytu Prosumenckiego zostały wykorzystane na pokrycie rachunków za energię elektryczną lub zwrócone na konto klienta.

Podziel się opinią na temat artykułu

Dodaj Odpowiedź

Logo EkoHub.pl
Logo EkoHub.pl