Podatek od fotowoltaiki lipiec 2022 – co zmienia się w rozliczeniu? Kto będzie mógł odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Instalacje fotowoltaiczne to dość kosztowna inwestycja. Czy trzeba od niej odprowadzać podatek?
Podatek od fotowoltaiki

Odnawialne źródła energii to rozwiązanie, z którego korzysta coraz więcej gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Instalacje OZE, takie jak fotowoltaika, nie są jednak tanie. Taka inwestycja kosztuje, dlatego pojawiły się pewne programy, pozwalające na otrzymanie dotacji na taką konstrukcję. Wśród osób, które skorzystały z możliwości i zainstalowały panele pv często pojawia się pytanie: czy istnieje coś takiego jak podatek od fotowoltaiki?

Podatek od fotowoltaiki  – naliczanie czy odliczanie?

Wysokie koszty fotowoltaiki zapewniają możliwość odliczenia pewnej części fotowoltaiki od podatku. Zarówno Unia Europejska, jak i Polska wprowadziły takie rozwiązanie częściowo po to, aby zachęcić więcej osób do skorzystania z rozwiązania, jakim jest instalacja paneli fotowoltaicznych.

W opcji odliczenia fotowoltaiki od podatku mogą skorzystać między innymi:

  • osoby fizyczne w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Mogą oni odjąć od podatku całość kosztów inwestycyjnych, które nie zostały sfinansowane dotacją;
  • rolnicy w ramach ulgi inwestycyjnej mogą odliczyć koszty fotowoltaiki od podatku rolnego w wysokości 25% poniesionych kosztów;
  • firmy mogą odliczyć w całości 23% od podatku vat.

Niedawno pojawiły się głosy, że zamiast odliczenia pojawi się naliczenie podatku od fotowoltaiki. Czy to prawda? Jakie zmiany przyniesie nam 2022 rok?

Podatek od fotowoltaiki lipiec 2022 – czy coś takiego w ogóle istnieje?

Od pewnego czasu można znaleźć informacje, dotyczące naliczania podatku od fotowoltaiki. Są to wątpliwości, okazywane przede wszystkim przez użytkowników portali społecznościowych. Czy są to obawy uzasadnione?

Zobacz też:  Fotowoltaika 5 kW – uniwersalna instalacja fotowoltaiczna do domów jednorodzinnych

Podatek od fotowoltaiki 2022 – panele fotowoltaiczne – prosumenci

W przypadku prosumentów nie ma żadnego podatku, który wiązałby się z posiadaniem i korzystanie z fotowoltaiki. Prosumenci, którzy korzystają z wytworzonej energii na własny użytek, zwolnieni są z podatku akcyzowego i dochodowego, związanych z produkcją. Oczywiście wciąż trzeba zapłacić podatek VAT, który jednak dla gospodarstw domowych (podzespoły i montaż) wynosi tylko 8%. W przypadku przedsiębiorców vat wynosi standardowe 23% i może być odliczony od podatku.

Podatek mocowy przy fotowoltaice prosumenckiej

Wzmianki, dotyczące podatku od fotowoltaiki 2022 pojawiły się po wprowadzeniu tzw. opłaty mocowej, która przez niektóre osoby nazwana została podatkiem mocowym. W 2021 roku pojawiła się bowiem nowa opłata, która doliczana jest do rachunku za prąd i dotyczy każdego odbiorcy energii elektrycznej, nie tylko osób, korzystających z pv. Wysokość takiej opłaty wynosi:

  • w przypadku konsumentów jest uzależniona od zużycia, jednak nie przekracza 125, 52 zł na rok;
  • u przedsiębiorców zależy od zużycia energii w godzinach szczytu, jest to wydatek 76,2 zł za każdą megawatogodzinę, która zostanie zużyta w godzinach 7-22 od poniedziałku do piątku bez dni ustawowo wolnych.

Opłata mocowa nie jest więc podatkiem od fotowoltaiki.

Podatek od gminy do fotowoltaiki na gruncie

W sieci pojawiły się także głosy, dotyczące podatku od fotowoltaiki w gruncie. Warto to wyjaśnić. Zgodnie z ustawą o opłatach lokalnych i podatkach instalacje fotowoltaiczne, tworzone na użytek własny nie są objęte podatkiem od nieruchomości i nie będą zwiększać aktualnych obciążeń, związanych z daną nieruchomością.

Podatek od fotowoltaiki lipiec 2022 – opodatkowanie farm fotowoltaicznych

Nieco inaczej opodatkowanie od fotowoltaiki wygląda w przypadku przedsiębiorców, dla których korzystanie z instalacji stanowi źródło dochodu. W takim przypadku mogą być naliczone dodatkowe opłaty, np. akcyza na energię z fotowoltaiki. Podatek akcyzowy związany jest z obrotem energii i w tym przypadku przedmiotem opodatkowania jest sprzedaż energii elektrycznej oraz zużycie energii przez podmioty bez koncesji.

Zobacz też:  Jakie PKD dla fotowoltaiki trzeba wpisać w dokumentach?

Podatek od fotowoltaiki wielkopowierzchniowej

Prosumenci, posiadający instalację PV nie są objęci podatkiem do gminy,  jednak wielkoformatowe farmy fotowoltaiczne, muszą się z nim liczyć. Zasady obliczania podatku nie są w tym przypadku proste.

Farma fotowoltaiczna może zostać objęta jednym z dwóch podatków:

  • podatkiem od nieruchomości;
  • podatkiem rolnym.

Wysokość zobowiązania wygląda mniej więcej tak, że za 1 ha gruntu rolnego podatek wyniesie niecałe 150 zł. W przydatku podatku od nieruchomości w maksymalnym wymiarze może on wynieść nawet 9,990 za 1 ha gruntu.

Czy trzeba płacić podatek od dotacji do fotowoltaiki?

Aktualnie podmioty prywatne nie muszą płacić podatków od fotowoltaiki. Niektóre osoby jednak obawiają się starać o dofinansowanie do fotowoltaiki, ponieważ martwią się, że taka dotacja zostanie objęta podatkiem. W przypadku otrzymania popularnej dotacji Mój Prąd, nie trzeba się bać, ponieważ jest ona całkowicie zwolniona z podatku. Podobnie wygląda z innymi programami bezzwrotnymi, wypłacanymi ze środków NFOŚiGW lub WFOŚiGW. Zwolnienie z podatku obejmuje inwestycje przeprowadzane w budynkach jednorodzinnych.

Podatek od fotowoltaiki lipiec 2022 – czy zostanie wprowadzony?

Aktualna lista podatków za fotowoltaikę jest krótka i dotyczy głównie przedsiębiorstw, wykorzystujących instalację do celów zarobkowych. Trudno jest powiedzieć, czy w przyszłości nie powstanie także podatek od osób fizycznych, instalujących pv na własny użytek. Na razie jednak na to się nie zanosi. Przemiana energetyczna w Polsce i innych krajach ma swoje źródło w postępujących zmianach klimatu. To dlatego rządy starają się promować rozwiązania ekologiczne i energooszczędne. Organizacja programów dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych pokazuje nam, że takie rozwiązania są promowane po to, aby jak najwięcej osób zdecydowało się na korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Nie przewiduje się więc tego, aby rozwiązania, które mają zachęcać do tworzenia instalacji, zostały w ciągu kilku następnych lat objęte dodatkowymi podatkami w przypadku osób fizycznych, które nie instalują konstrukcji w celu zarabiania pieniędzy.

Podziel się opinią na temat artykułu

Dodaj Odpowiedź

Logo EkoHub.pl
Logo EkoHub.pl