Fotowoltaika – odliczenie od podatku 2022. Kto może odliczyć koszty fotowoltaiki od podatku?

Odnawialne źródła energii stanowią coraz bardziej popularne rozwiązanie. Popularność przyniosły im przede wszystkim rządowe programy dofinansowania takich instalacji. Czy jednak koszty fotowoltaiki można odliczyć od podatku?
fotowoltaika odliczenie od podatku

Instalacje, oparte na odnawialnych źródłach energii to rozwiązania korzystne dla środowiska. Tego typu inwestycje wybierane są jednak także ze względu na korzyści ekonomiczne, ponieważ na dłuższą metę pozwalają zaoszczędzić na prądzie. Wciąż jednak zakup i montaż takich konstrukcji jest dość kosztowny. Czy wobec tego można go odliczyć od podatku? Jeżeli tak, to na jakich warunkach?

Czy odliczenie kosztów fotowoltaiki od podatku jest możliwe?

Instalacje fotowoltaiczne wliczane są do sektora energetycznego, mającego pozytywny wpływ na zdrowie środowiska. To właśnie dlatego stały się rozwiązaniem wybieranym często przez zwolenników ratowania klimatu. Już od kilku lat w różnych krajach, także w Polsce, podejmowane są różne formy zachęcania do przechodzenia na odnawialne źródła energii. Dzięki specjalnym narzędziom, oferowanym przez rząd oraz gminy, wiele osób może skorzystać z dotacji na instalację fotowoltaiki. Coraz częściej jednak pojawia się pytanie, czy taką inwestycję można odliczyć od podatku. Okazuje się, że tak. Według prawa zakup i montaż paneli fotowoltaicznych mogą odliczyć od podatku zarówno inwestorzy prywatni, jak i przedsiębiorcy. Zobaczmy, na jakich zasadach. 

Kto może odliczyć koszty fotowoltaiki od podatku?

Możliwość odliczenia środków, wydanych na montaż i zakup instalacji fotowoltaicznej mają:

  • osoby, rozliczające się według skali podatkowej (17% i 32%), objęte podatkiem liniowym 19%, a także rozliczający się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego (ulga termomodernizacyjna);
  • płatnicy, objęci podatkiem rolnym, którzy w ramach ulgi inwestycyjnej mogą odliczyć część kosztów, poniesionych na rozwiązania ekologiczne;
  • czynni podatnicy VAT, którzy zakładają instalację fotowoltaiczną w celu wykonywania czynności opodatkowanych. VAT z fotowoltaiki mogą odliczyć między innymi podmioty gospodarcze.
Zobacz też:  Fotowoltaika 2022 rok – jaka jest opłacalność fotowoltaiki przy nowym systemie rozliczeń?

Odliczanie podatku od fotowoltaiki dla osób fizycznych

1 stycznia 2019 roku wprowadzono tzw. ulgę termomodernizacyjną, pozwalającą na odliczenie od podatku PIT różnych przedsięwzięć, do których zalicza się między innymi fotowoltaikę. Ulga przysługuje podatnikom PIT, rozliczającym się na zasadach ogólnych, ryczałtu lub podatkiem liniowym, którzy:

  • są właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego (dotyczy domów już istniejących);
  • dokonali termomodernizacji danego budynku (niezależnie od tego, czy wykonali to na własny rachunek, czy zaciągnęli w tym celu kredyt).

Na podstawie ulgi termomodernizacyjnej od podatku można odliczyć koszty, związane między innymi z zakupem i montażem instalacji. Ulga przysługuje za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

Fotowoltaika odliczenie od podatku przez osoby fizyczne – limity

Najwyższa kwota, jaką można odpisać od podatku, wynosi 53 tys. zł na jednego podatnika. Oczywiście, chcąc dokonać odliczenia, wydatki należy udokumentować fakturą VAT wystawioną na osobę, która ma dokonać odliczenia.

Odliczenie podatku od fotowoltaiki dla podatku rolnego

Fotowoltaika dla rolnika także została objęta ulgą podatkową. Przysługuje podatnikom rolnym (osobom fizycznym prawnym, podmiotom, nieposiadającym osobowości prawnej), którzy są:

  •  właścicielami gruntów;
  •  użytkownikami wieczystymi gruntów;
  •  posiadaczami samoistnymi gruntów;
  • posiadaczami gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Ulga pozwala na odliczenie 25% wydatków, poniesionych na inwestycję, związaną z fotowoltaiką. Odpisów można dokonywać przez 15 kolejnych lat, ponieważ wysokość ulgi zazwyczaj przewyższa roczny wymiar podatku rolnego. Warto wiedzieć, że odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego nie będzie możliwe, jeżeli inwestycja została sfinansowana przy pomocy środków publicznych, np. dotacji.

Zwrot VAT w fotowoltaice dla firm

Jeżeli czynny podatnik VAT zakupił towar, który ma służyć mu do wykonywania czynności, które są opodatkowane podatkiem VAT, podatnik ma prawo do zwrotu VAT, czyli może odliczyć sobie 23%. Instalacja fotowoltaiczna podlega także amortyzacji, a więc istnieje możliwość odjęcia od podatku dochodowego dodatkowych prac, związanych z instalacją, choć wysokość odliczenia zależy od indywidualnych kwestii.

Zobacz też:  Panele fotowoltaiczne – opłacalność. Jakie są fakty i mity na ten temat?

Fotowoltaika – odliczenie od podatku 2022 a kredyt

Wiele osób korzysta z dofinansowania na fotowoltaikę na bazie takich programów, jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze. Niestety kwota, otrzymana w ramach dotacji, nie ulega możliwości odliczenia od podatku. Ulga dotyczy tylko kosztów, jakie właściciel instalacji poniósł ze swojej kieszeni. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku kredytu lub pożyczki. W takich przypadkach odliczeniu ulega całość kosztów, związanych z inwestycją, niezależnie od tego, jaka część kredytu została spłacona. 

Ulgę podatkową na instalacje fotowoltaiczne odlicza się w załączniku PIT-0, który dołączamy do deklaracji: PIT-36, PIT-37, PIT-36-L, PIT-28j. W deklaracji wpisujemy kwotę poniesionych wydatków, zgodną z PIT-0. 

Fotowoltaika – odliczenie od podatku 2022 – ile można zaoszczędzić?

Całkowita kwota, jaką można odliczyć od podatku, związana z montażem fotowoltaiki, wynosi 53 tys. złotych. Nie zawsze jednak będzie ona tak wysoka. Wszystko zależy od pełnych kosztów inwestycji, jak również ewentualnych dotacji czy statusu właściciela instalacji. Przykładowo przy instalacji, której koszt wynosi 22 tys. złotych, korzystając z programu Mój Prąd, można uzyskać ok. 3 tys. złotych zwrotu kosztów. Po odliczeniu dofinansowania wydatek prywatny wynosi 19 tys. złotych Kwotę tę można odliczyć od podstawy opodatkowania. W przypadku, gdy właściciel płaci podatek 17%, oszczędności z tytułu ulgi termomodernizacyjne wyniosą w tym przypadku ok  3 tys. złotych. I w takiej wysokości uzyska on zwrot podatku z fotowoltaiki w następnym roku. To sprawi, że rzeczywisty koszt prywatny właściciela fotowoltaiki będzie wynosił ok. 16 tys. złotych

W przypadku inwestycji na podatku rolnym możliwość odliczenia wynosi 25%. Wygląda to tak: w przypadku zakupu fotowoltaiki o wartości 50 000 zł, ulga podatkowa wynosi aż 12500 zł. Jeżeli dana osoba każdego roku płaci 1000 zł podatku rolnego, będzie z niego zwolniona przez 12, 5 roku.

Zobacz też:  Fotowoltaika – zmiany w 2022 roku czekające całą branżę

Fotowoltaika – odliczenie podatku 2022 – podsumowanie

Zakup odnawialnych źródeł energii to ciekawa inwestycja nie tylko ze względów ekologicznych, ale też ekonomicznych. Choć sam zakup i montaż takiej instalacji jest dość kosztowny, w ciągu kilku lat można zauważyć oszczędności, związane z kosztami zużycia energii. Co więcej, instalacje fotowoltaiczne należą do wydatków, które można odpisać sobie od podatku dochodowego. Warto zapoznać się z zasadami, dotyczącymi ulg podatkowych, aby wiedzieć, jaka z nich nam przysługuje i jak dużo możemy zaoszczędzić na takim działaniu.

Podziel się opinią na temat artykułu

Dodaj Odpowiedź

Logo EkoHub.pl
Logo EkoHub.pl