Charakterystyka energetyczna budynku – co musisz o niej wiedzieć?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest w wielu miejscach zbieżne z klasą energetyczną urządzeń domowych. Cel jego utworzenia jest też podobny. Dowiedz się, w jaki sposób się je określa i co będzie dla ciebie oznaczać. Dowiedz się wszystkiego, co ważne o energetycznej charakterystyce budynku.
charakterystyka energetyczna budynku

Eksploatacja domów mieszkalnych i obiektów użytkowych może być bardzo kosztowna. Charakterystyka energetyczna budynku to źródło informacji o zapotrzebowaniu energetycznym danego obiektu. Dzięki niej ocenisz koszty przed zakupem nieruchomości. W jaki sposób?

Zapotrzebowanie, charakterystyka czy klasa energetyczna to pojęcia, które mogą ci się kojarzyć ze sprzętem elektronicznym. Kupując lodówkę, pralkę czy akcesoria RTV z reguły zwracasz uwagę na to, ile energii będzie potrzebowało urządzenie do pracy. Pozwala ci to wpłynąć na rachunki i orientacyjnie obliczyć zużycie w skali danego okresu. Sprawdź, czym jest energetyczna charakterystyka budynku i w jaki sposób można ją określić.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Energetyczna charakterystyka budynku jest dokumentem informującym o przyszłym zużyciu energii. Możesz się z niego dowiedzieć, jakie będzie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania obiektu. Do stworzenia takiej dokumentacji brane są pod uwagę izolacje termiczne przegród. Ocenie podlegają również akcesoria grzewcze, kotły i systemy odzyskiwania energii. Na podstawie takich danych tworzy się świadectwo energetyczne budynku, czyli ostateczny dokument potwierdzający stan faktyczny. 

Co zawiera świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to jednolity dokument sporządzony w oparciu o konkretne założenia. Znajdują się w nim informacje o zużyciu energii podawane w jednostce kWh ∙ m2/rok. Oznacza to wartość kilowatogodzin zużywanych przez rok na każdy metr kwadratowy powierzchni obiektu. Taka wartość pomnożona przez powierzchnię obiektu pozwoli ci precyzyjnie określić, ile energii będziesz potrzebował, a także to, jaki będzie jej koszt. 

Zobacz też:  Jaką taryfę prądu wybrać, aby zaoszczędzić pieniądze w 2023 roku?

Według Ustawy o charakterystyce energetycznej budynku oraz Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i rozwoju z 2019 r. świadectwo to musi określać:

 • oświetlenie obiektu;
 • instalacja centralnego ogrzewania;
 • sieć ogrzewania ciepłej wody użytkowej;
 • systemy wymiany powietrza (wentylacja i klimatyzacja);
 • wskaźnik EP obiektu;
 • urządzenia do odzyskiwania energii z powietrza (rekuperator).

Warto dodać, że energetyczna charakterystyka budynku zawiera także informacje o możliwościach poprawy sytuacji energetycznej obiektu. Eksperci wskazują słabe strony i możliwości zmiany w danych dziedzinach. Dzięki temu będziesz mógł zaplanować przyszłe inwestycje z myślą o termomodernizacji obiektu. 

Kto może wystawić certyfikat energetyczny?

Świadectwo energetyczne od 2019 roku wystawiane jest dla każdego nowego budynku. Jeśli jednak dysponujesz starszym obiektem, możesz nie mieć takiego dokumentu. Nie będzie ci on potrzebny, jeśli zamieszkujesz budynek lub wykorzystujesz go do celów firmowych. Jeśli będziesz chciał budynek sprzedać lub wynająć w części albo w całości, musisz dysponować certyfikatem energetycznym.

Jakie osoby tworzą świadectwa energetyczne?

Do stworzenia charakterystyki energetycznej budynku musisz znaleźć odpowiednią firmę. Takie badanie musi przeprowadzić osoba legitymująca się uprawnieniami do projektowania w budownictwie. Najczęściej są to inżynierowie budownictwa lub dziedzin pokrewnych, jednak nie jest to obowiązkiem. Przepisy wskazują tylko na absolwentów studiów magisterskich, którzy mają uprawnienia budowlane i ubezpieczenie OC. 

Certyfikat energetyczny – pozyskiwanie uprawnień

Spełnienie powyższych warunków nie wystarczy do tego, żeby móc prawomocnie prowadzić charakterystykę energetyczną budynku. Żeby osoba stała się certyfikatorem, będzie musiała zdać egzamin organizowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Dopiero po pozytywnym przejściu testów inżynier będzie mógł podpisywać świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu.

Ile ważne jest świadectwo energetyczne?

Dokument wystawiony przez ekspertów ważny jest przez 10 lat od zakończenia badań dla danego obiektu. Nie zawsze jednak będzie aktualny przez tak długi czas. Energetyczna charakterystyka budynku zmienia się po każdym remoncie lub wymianie akcesoriów grzewczych. Dlatego po zakończeniu prac modernizacyjnych potrzebne będzie wykonanie obliczeń na nowo. 

Zobacz też:  EMAS – Europejski System Zarządzania Środowiskowego i Audytu

Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu – jakich budynków dotyczy?

Przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków wskazują, które obiekty wymagają świadectwa, a dla których wykonanie dokumentu nie będzie konieczne. Zanim uznasz, że świadectwo nie jest ci potrzebne, lepiej upewnij się o tym. W przypadku braku dokumentu dla budynku, który w świetle przepisów powinien takie mieć, właścicielowi grozi kara do 10 tysięcy złotych. Ponadto energetyczna charakterystyka budynku musi być wykonana w wyznaczonym terminie. 

Energetyczna charakterystyka budynku – kiedy wymagana?

Certyfikat energetyczny wystawiony jest dla każdego nowego budynku, który został oddany do użytku po 2019 roku. Stanowi on część projektu budowlanego i powinieneś otrzymać go, nabywając budynek. Charakterystyka energetyczna budynku musi być wystawiona dla każdego obiektu, niezależnie od jego przeznaczenia. Potrzebna będzie dla wolnostojących budynków mieszkalnych, użytkowych czy usługowych.

 Świadectwo energetyczne a zmiana właściciela budynku

Charakterystyka energetyczna budynku musi być przeprowadzona dla każdego budynku, który zmienia właściciela. Jeśli planujesz sprzedaż lub wynajem, musisz wykonać takie badanie. Z kolei z drugiej strony, jeśli interesuje cię wynajem lub zakup obiektu, wymagaj takiego dokumentu od właściciela. Brak aktualnej charakterystyki energetycznej budynku może sugerować wady ukryte obiektu lub inne problemy związane ze zużyciem energii. 

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku a nowe przepisy budowlane

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku jest konieczne także z uwagi na nowe przepisy budowlane. Chodzi o obostrzenia dotyczące izolacji termicznej dla nowych budynków. Według norm wchodzących w życie wraz z początkiem 2021 roku zużycie energii dla domów jednorodzinnych nie może być wyższe niż 70 kWh m2/rok. Świadectwo charakterystyki energetycznej stanowi potwierdzenie spełnienia tych norm. 

Kiedy nie jest wymagana charakterystyka energetyczna?

Wcześniej zostały wymienione budynki o rozmaitym charakterze i może się wydawać, że dokument potrzebny jest dla niemal wszystkich. W takim razie kiedy nie jest wymagana charakterystyka energetyczna? Przepisy wskazują na budynki, które mają charakter gospodarczy lub inwentarski. Dodatkowo można uwzględnić budynki magazynowe, a konkretnie – składy. Wśród wyjątków znalazły się między innymi:

 • budynki o charakterze mieszkalnym, jednak użytkowane krócej, niż 4 miesiące w roku. Chodzi tu głównie o domki letniskowe czy obiekty sezonowe;
 • gospodarstwa rolne, dla których maksymalne zużycie nie przekracza 50 kWh m2/rok;
 • obiekty kultu i działalności religijnej;
 • budynki wolnostojące o powierzchni mniejszej niż 50 m2;
 • wszystkie obiekty o charakterze przemysłowym, magazynowym czy gospodarczym, które nie są wyposażone w inne instalacje energetyczne niż oświetlenie. 
Zobacz też:  Laboratorium wzorcujące – czym się zajmuje?

Świadectwo charakterystyki energetycznej – cena

Potrzebujesz pozyskać świadectwo charakterystyki energetycznej? Cena tego dokumentu może różnić się w zależności od sposobu przeprowadzenia badania. Jeśli dysponujesz aktualną dokumentacją budowlaną, wystawienie dokumentu będzie kosztowało zaledwie kilkaset złotych. Wówczas wszystkie dane wprowadza się do programu komputerowego lub symulatora. Dzięki niemu charakterystyka energetyczna budynku zostaje określona bardzo szybko i sprawnie. 

Koszt świadectwa energetycznego – kiedy rośnie?

Znacznie większe koszty możesz ponieść, jeśli nie masz dokumentów potwierdzających stan techniczny obiektu. Problem pojawi się także przy budynkach nieużytkowanych, których stan techniczny jest zły i nie pozwala na eksploatację. Wówczas potrzebne jest przeprowadzenie audytu z użyciem kamer termowizyjnych. Takie warunki sprawiają, że charakterystyka energetyczna budynku będzie kosztowała cię nawet do dwóch tysięcy złotych. 

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku a dofinasowania

Charakterystyka energetyczna budynku w postaci świadectwa wydawana jest dla każdego nowo wybudowanego budynku. Taki dokument może okazać się niezbędny z punktu widzenia uzyskania dofinansowania z projektów wspierających budownictwo ekologiczne. Świadectwo pozwala udowodnić, że wybudowałeś dom pasywny lub energooszczędny. W tym wypadku możesz liczyć na zwrot kosztów w wysokości nawet do 50 tysięcy złotych. 

Charakterystyka energetyczna budynku a termomodernizacja

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku może przydać się także w przypadku termomodernizacji. Jeśli chodzi zwrot z programu „Czyste Powietrze” lub ulgi termomodernizacyjnej może być potrzebne potwierdzenie, że budynek skorzystał na remoncie. Potwierdzi to charakterystyka energetyczna budynku, która będzie też aktualizacją stanu rzeczywistego nieruchomości. 

Świadectwo energetyczne budynku – co to daje?

Informacja o zużyciu energii, stratach i kosztach przydaje się z punktu widzenia właściciela budynku oraz inwestora. Ten pierwszy zyska świadomość, jakie straty ciepła notuje budynek i w jaki sposób można temu zapobiec. Z kolei osoba kupująca lub wynajmująca nieruchomość będzie w stanie ocenić koszty eksploatacji budynku w skali roku. Dodatkowo wnioski z analizy świadectwa pozwolą na ocenę potrzeby wykonania przyszłych prac remontowych. Zastanawiasz się, w jakim celu wystawiane jest świadectwo energetyczne budynku? Jest to jeden z przepisów, który wpisuje się w politykę ekologiczną UE i instytucji państwowych. Ma na celu ograniczenie zużycia energii głównie na ogrzewania budynków. Mając na uwadze ekologię i dobro środowiska, nie traktuj charakterystyki energetycznej budynku jako zła koniecznego.

Dyplomowany budowlaniec, utrzymujący się z układania słów w treści. Prywatnie miłośnik ogrodnictwa, zafascynowany odnawialnymi źródłami energii i szansą, jaką stają się dla naszej planety. W wolnych chwilach poświęca czas dobrej książce i aktywności fizycznej.

Podziel się opinią na temat artykułu

Dodaj Odpowiedź

Logo EkoHub.pl
Logo EkoHub.pl