Ochrona środowiska – czym jest w teorii i praktyce?

Czyste środowisko jest niezwykle ważne dla dobrego zdrowia i samopoczucia ludzi. Zastanawiasz się, co możesz zrobić dla naszej planety? Dowiedz się, na czym polega ochrona środowiska i jak każdy z nas może mieć w niej udział.
Ochrona środowiska

Dbanie o przyrodę jest obowiązkiem każdego mieszkańca Ziemi. Tak naprawdę wszyscy możemy zrobić coś na rzecz ochrony naszego środowiska naturalnego. Podstawą jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat czynników, które mają negatywy wpływ na przyrodę. Kryzys ekologiczny, zmiany klimatyczne, epidemie – powodów, dla których warto na poważnie zająć się tym tematem, nie brakuje. Nic dziwnego, że ochrona środowiska cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Ochrona środowiska – co wchodzi w jej skład?

Co tak naprawdę oznacza często powtarzane w telewizji i mediach społecznościowych hasło „ochrona środowiska”? To nic innego, jak szereg działań podejmowanych w celu zachowania naturalnego charakteru naszego środowiska przyrodniczego. Mogą one obejmować ochronę wód, gleb, zasobów naturalnych odnawialnych i nieodnawialnych oraz atmosfery, czyli powietrza. Ich celem jest zapewnienie optymalnych warunków bytowania ludziom oraz zwierzętom, a także zagwarantowanie ciągłości przebiegu procesów, które zachodzą w biosferze.

Czym jest sozologia?

Nauka o ochronie środowiska to inaczej sozologia. Jest ona związana z innymi dziedzinami nauki, między innymi ekologią, geologią czy geografią, a nawet takimi działami, jak rolnictwo, leśnictwo czy rybołówstwo. Zajmuje się badaniem przyczyn i skutków zmian zachodzących w naszym środowisku naturalnym pod wpływem działalności człowieka. Ważną częścią tej nauki jest poszukiwanie rozwiązań, których zadaniem jest zapobieganie degradacji środowiska.

Co wpływa źle na nasze środowisko?

Nasza planeta każdego dnia narażona jest na działalność człowieka, który przyczynia się do degradacji środowiska. Jako przykład takich negatywnych działań można wymienić emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery czy zanieczyszczanie wód poprzez ścieki komunalne i przemysłowe. Niebezpiecznym zjawiskiem jest eutrofizacja wód, czyli jej nadmierne wzbogacanie w składniki odżywcze, co przyczynia się do nadmiernego wzrostu glonów i może skończyć się wyczerpaniem tlenu w zbiorniku. Do tego wszystkiego dochodzi również erozja gleby, destruktywna eksploatacja zasobów, wzrost produkcji odpadów czy stosowanie nadmiernych ilości pestycydów i środków ochrony roślin.

Zobacz też:  Geotermia – co to jest? Energia geotermalna.

Na czym polegają działania służące ochronie środowiska?

Łączenie osiągnięć techniki oraz wiedzy naukowej na temat zrównoważonego rozwoju pozwala podejmować racjonalne działania na rzecz ochrony naszego środowiska naturalnego. Ich celem jest utrzymanie ekosystemu w stanie równowagi, co można robić za pomocą wielu różnych sposobów. Działania takie obejmują między innymi ograniczenie emisji zanieczyszczeń, co osiąga się za pomocą oczyszczania ścieków, kompostowania odpadów czy odsiarczania spalin. W ostatnich latach wzrasta znaczenie wykorzystywania alternatywnych źródeł energii. Nie mniejszą rolę odgrywa minimalizacja użycia zasobów naturalnych, w tym recykling odpadów czy też rekultywacja terenów zdegradowanych.

Co robi Unia Europejska na rzecz ochrony przyrody?

Temat ochrony środowiska jest priorytetem dla Unii Europejskiej, która jest świadoma tego, co grozi Ziemi w bliskiej przyszłości, jeżeli ludzkość nie dokona niezbędnych zmian. Nic dziwnego, że w krajach UE obowiązują jedne z najsurowszych norm na świecie w zakresie ochrony środowiska. Natomiast celem samej UE jest stworzenie bardziej zrównoważonej i ekologicznej Europy. W związku z tym na wielu frontach prowadzone są międzynarodowe działania, które przyczyniają się do ochrony zagrożonych gatunków czy zadbania o gospodarkę wodną.

Polityka ochrony środowiska w Polsce – jak działa?

W jaki sposób funkcjonuje system ochrony środowiska w naszym kraju? Bezpośrednio mają wpływ na niego założenia UE. Polityka ta opiera się na kilku zasadach – ostrożności, działania oraz zapobiegania. Ich celem jest między innymi redukcja emisji gazów cieplarnianych, osiągnięcie zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń powietrzy wody i gleby czy przywrócenie różnorodności biologicznej. Inna skuteczna zasada dotyczy działalności zawodowej, która może nieść zagrożenie dla naszego środowiska i brzmi „zanieczyszczający płaci”. Dostępne są też liczne programy gminne, wspierające ekologiczne działania, na przykład dotyczące wymiany pieców na bardziej przyjazne środowisku.

Zobacz też:  Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna: jaką wybrać ofertę i dostawcę paneli słonecznych?

Jak możesz dbać o środowisko?

Tak naprawdę nie tylko rządy i instytucje odpowiedzialne są za dbanie o środowisko naturalne, ale każdy z nas. W ostatnich latach działania ekologiczne stają się coraz gorętszym tematem, a dbanie o przyrodę staje się wręcz modne – warto wykorzystać ten trend i zastanowić się, co możesz zrobić dla naszej planety. Od czego zacząć? Podstawą jest zdobycie informacji o tym, jakie działania przyczyniają się do ochrony środowiska, a jakie do jego niszczenia – a następnie zastosowanie tej wiedzy w praktyce.

Przykłady działań ekologicznych, czyli co może zrobić każdy z nas?

Działania ekologiczne to czynności, których celem jest poprawa jakości środowiska naturalnego. Są skuteczną odpowiedzią na problem zanieczyszczenia środowiska. Obejmują między innymi segregowanie i przetwarzanie odpadów, co zmniejsza zapotrzebowanie na surowce naturalne. Innym przykładem jest ekonomiczne korzystanie z wody oraz prądu, co obejmuje stosowanie energooszczędnych źródeł światła. Dobrą zmianą nawyków jest korzystanie z ekologicznych środków transportu, czyli jazda do pracy rowerem zamiast samochodem, aby ograniczyć emisję spalin.

Jak widać, ochrona środowiska to bardzo złożony, ale i niezwykle ważny temat. Przyszłość Ziemi jest w naszych rękach i każdy może mieć realny wpływ na jej kondycję.

Od 2019 roku pisze artykuły z dziedziny odnawialnych źródeł energii, sama starając się żyć ekologicznie, by nie nadwyrężać planety. Stara się pomagać innym w wyborze rozwiązań dotyczących ogrzewania domów, jak i oszczędności z tego wynikających.

Podziel się opinią na temat artykułu

Dodaj Odpowiedź

Logo EkoHub.pl
Logo EkoHub.pl