Bezpieczeństwo energetyczne – definicja i najważniejsze informacje

Bezpieczeństwo energetyczne to zagadnienie, które coraz częściej pojawia się w kontekście kryzysu ekonomicznego i problemów z dostarczaniem surowców. Co to jest i od czego zależy? Przedstawiamy najważniejsze informacje i definicję bezpieczeństwa energetycznego.
bezpieczeństwo energetyczne

Co to jest bezpieczeństwo energetyczne? Definicja odnosi do pojęć z zakresu gospodarki energetycznej państwa, w skład których wchodzą zarówno nauki techniczne, ekonomiczne, jak i politologia. Pojęcie oznacza więc pewien stan gospodarki, który powinien być analizowany z uwzględnieniem wieloaspektowych czynników społecznych i gospodarczych. Od czego zależy bezpieczeństwo energetyczne i jak powinniśmy je rozumieć?

Bezpieczeństwo energetyczne – definicja

Bezpieczeństwo energetyczne to stan gospodarki, który zapewnia pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na energię i paliwa, który jest technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy minimalnym negatywnym wpływie sektora energetycznego na środowisko naturalne i warunki do życia społeczeństwa.

Stan ten zapewnia zróżnicowanie dostaw  importowanych paliw, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz zdolności wydobywczej z krajowych złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla. Taka dywersyfikacja zapewnia nieprzerwaną pracę całego systemu energetycznego kraju, w przypadku przerwania dostaw z jednego źródła. 

Co wpływa na bezpieczeństwo energetyczne?

Krajowy poziom bezpieczeństwa energetycznego mierzony jest za pomocą modeli, obrazujących jak zmieni się PKB w przypadku zakłóceń w dostawach energii. Drugą stosowaną miarą jest wskaźnik zależności energetycznej, który ilustruje w jakim stopniu gospodarka energetyczna oparta jest na imporcie, a w jakim jest w stanie zaspokoić własne potrzeby energetyczne. Wśród czynników wpływających na bezpieczeństwo energetyczne danego państwa zaliczane są: 

  • wielkość i zróżnicowanie państwowej bazy paliwowej,
  • stopień zróżnicowania oraz wykorzystanie krajowych i zagranicznych źródeł,
  • zaopatrzenie w surowce energetyczne,
  • stan techniczny zaopatrzenia oraz  jego infrastruktury,
  • możliwość magazynowania paliw, 
  • rozwój krajowych i międzynarodowych systemów energetycznych, 
  • rozwój wewnętrznej i międzynarodowej polityki gospodarczej.

Kto odpowiada w Polsce za bezpieczeństwo energetyczne?

Za bezpieczeństwo energetyczne w Polsce odpowiada Zespół ds. zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, powołany 26 marca 2020 roku przez Ministra Klimatu. Zespół jest organem doradczym w sprawach zagrożenia dostaw energii elektrycznej i gazu ziemnego. Do jego zadań należy planowanie, inicjowanie oraz koordynowanie działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w kraju, a także opracowanie strategii w przypadku zagrożenia tego bezpieczeństwa. 

Zobacz też:  Kupno nowego domu czy mieszkania - co lepsze?

Czy Polska jest bezpieczna energetycznie?

Rosnące ceny energii oraz niestabilna sytuacja na wschodzie sprawia, że coraz więcej osób zastanawia się, czy Polska jest krajem bezpiecznym energetycznie. Według słów Prezesa PGE i Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych Wojciecha Dąbrowskiego zarówno polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej, jak i wojna w Ukrainie mają znaczny wpływ na sytuację na rynku energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Dowodem na niestabilną sytuację są też rosnące ceny prądu i gazu.

Bezpieczeństwo energetyczne – definicja i rzeczywistość

Jak mówi definicja, bezpieczeństwo energetyczne zależy od dywersyfikacji dostaw oraz możliwości wykorzystania krajowych zasobów energetycznych. W praktyce duże znaczenie ma także PKB oraz rozwój krajowych i międzynarodowych powiązań w ramach prowadzonej polityki gospodarczej. Nie bez znaczenia pozostają także inne obiektywne zagrożenia jak kryzys ekonomiczny czy niestabilna sytuacja polityczna w regionie.

Dyplomowany budowlaniec, utrzymujący się z układania słów w treści. Prywatnie miłośnik ogrodnictwa, zafascynowany odnawialnymi źródłami energii i szansą, jaką stają się dla naszej planety. W wolnych chwilach poświęca czas dobrej książce i aktywności fizycznej.

Podziel się opinią na temat artykułu

Dodaj Odpowiedź

Logo EkoHub.pl
Logo EkoHub.pl