Wypadek na budowie — najważniejsze informacje

Budownictwo jest jedną z najbardziej niebezpiecznych linii pracy. W rzeczywistości pracownicy budowlani doznają znacznie więcej obrażeń niż ludzie w większości innych branż. Niewystarczające praktyki bezpieczeństwa, nieodpowiednie szkolenie, niebezpieczne warunki oraz wadliwy lub przestarzały sprzęt to tylko niektóre z przyczyn obrażeń na placu budowy.
wypadek na budowie

Wypadek na budowie — najważniejsze informacje

Porażenia prądem na placu budowy najczęściej zdarzają się, gdy pracownicy nie wiedzą o wszystkich zasilanych źródłach energii w ich lokalizacji. Czasami pracownicy są tak skoncentrowani na swoich zadaniach, że nie zdają sobie sprawy, że mogą być zagrożeni zmiażdżeniem, ściśnięciem, złapaniem, ściśnięciem lub ściśnięciem między co najmniej dwoma elementami sprzętu lub maszyn lub o ścianę lub podłogę. Pożary, wybuchy i zawalenia się rowów powodują również poważne obrażenia na placach budowy. Nieszczelne gazy i częściowo ukończone instalacje elektryczne często powodują pożary i wybuchy na placu budowy. Wykopy są często wymagane na placach budowy, a jeśli wykop zawali się z pracownikiem budowlanym w środku, pracownik ten może zostać ranny przez spadające narzędzia, a nawet zostać pochowany żywcem w otaczającej ziemi.

W serwisie Ratownik Medyczny znajdziesz informacje o udzielaniu pierwszej pomocy na miejscu wypadku

Niezależnie od tego, jaką rolę odgrywasz na miejscu, wejdziesz w kontakt z ciężkimi maszynami. Oznacza to, że każda ciężka maszyna stwarza poważne zagrożenie dla wszystkich pracowników budowlanych. Istnieje wiele problemów, które możesz mieć podczas obsługi tych maszyn. Wypadki zdarzają się z powodu wadliwych maszyn, niedbałych operatorów lub niewłaściwego szkolenia. Podobnie jak w przypadku ciężkich maszyn, jeśli inni pracownicy budowlani nie zwracają uwagi, mogą łatwo uderzyć innego pracownika swoim pojazdem. Jeśli Twój plac budowy znajduje się w obszarze o dużym natężeniu ruchu, takim jak autostrada, ryzykujesz również uderzenie przez nadjeżdżający ruch.

Wypadki w wykopach mogą być najbardziej przerażające dla pracowników budowlanych. Uwięzienie w zawalonym rowie może dosłownie pogrzebać żywcem pracownika. Pracownicy w zawalonych okopach lub ci, którzy wpadli do okopów, mogą zostać zmiażdżeni lub uduszeni.

Zobacz też:  7 Niesamowitych Ukrytych Drzwi z Całego Świata: Przewodnik Szpiega

Wypadek na budowie — tym warto pamiętać!

Do niebezpiecznych pojazdów budowlanych należą wózki widłowe, równiarki, koparko-ładowarki i wywrotki. Częsty wypadek na wózku widłowym ma miejsce, gdy pojazd jest obracany lub manewrowy z podniesionym ładunkiem. Duże ciężarówki zbyt często cofają się i potrącają pieszego. Kolejnym zagrożeniem na placach budowy jest upadek z pojazdu.

Urazy podczas korzystania z elektronarzędzi i maszyn mogą wystąpić z przyczyn obejmujących wady mechaniczne, awarie elektryczne, nieodpowiednie szkolenie i awarie lub brak odpowiedniego sprzętu bezpieczeństwa. Znaczna liczba urazów jest spowodowana użyciem elektronarzędzi i dużego sprzętu.  Porażenie prądem elektrycznym ma miejsce, gdy osoba, narzędzie lub sprzęt wchodzi w kontakt z liniami energetycznymi lub odsłoniętymi źródłami elektrycznymi. Czasami tego typu wypadki występują, ponieważ pracownicy są po prostu nieświadomi wszystkich źródeł zasilania, od napowietrznych i podziemnych linii energetycznych po uszkodzone gniazda i złącza. Na przykład pracownik budowlany niosący metalową drabinę może uderzyć w napowietrzną linię energetyczną.

Wdychanie toksycznych chemikaliów i substancji może powodować jedne z najgorszych długoterminowych skutków dla pracowników budowlanych. Pracodawcy muszą zapewnić pracownikom budowlanym odpowiedni sprzęt bezpieczeństwa osobistego, taki jak kapelusze i okulary. Najgorszą formą toksycznego narażenia, na którą cierpi wielu pracowników budowlanych, jest azbest.

Na placach budowy powszechnie stosuje się toksyczne chemikalia i gazy. Wycieki, pożary i wybuchy zdarzają się często na placach budowy. Oznacza to, że urazy, takie jak oparzenia i rany szarpane, są powszechne. Praca z elektryką, okablowaniem i oświetleniem budynku naraża pracowników budowlanych na porażenie prądem. Same porażenia prądem są bardzo bolesne i często powodują straszne oparzenia.

Dyplomowany budowlaniec, utrzymujący się z układania słów w treści. Prywatnie miłośnik ogrodnictwa, zafascynowany odnawialnymi źródłami energii i szansą, jaką stają się dla naszej planety. W wolnych chwilach poświęca czas dobrej książce i aktywności fizycznej.

Podziel się opinią na temat artykułu

Dodaj Odpowiedź

Logo EkoHub.pl
Logo EkoHub.pl