Ocena oddziaływania na środowisko — podstawy prawne

Ochrona środowiska naturalnego ma kolosalne znaczenie dla przyszłości nie tylko naszego kraju, ale i całej planety. Czym jest oddziaływanie na środowisko? Czemu służy i na czym polega? Jeśli interesuje Cię ta tematyka, czytaj dalej.
ocena oddziaływania na środowisko

Dokładne zasady oceny oddziaływania określonych przedsięwzięć zostały uwzględnione w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) powinna być przeprowadzona w każdym przypadku przedsięwzięć, które mogą potencjalnie szkodliwie oddziaływać na środowisko naturalne, w tym faunę, florę, zbiorniki wodne, glebę, czy też powietrze. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek przedstawić specjalny raport, w którym uwzględni dokładny opis ryzyk. 

Ocena oddziaływania na środowisko – jaki organ wydaje opinię?

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podlega opinii. Organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej odpowiedzialne za wydanie takiej opinii są:

 • państwowy wojewódzki inspektor sanitarny (szczególnie w zakresie linii kolejowych, linii energetycznych, sztucznych zbiorników wodnych, instalacji przesyłu ropy naftowej, dróg, a także produktów naftowych, chemicznych gazu),
 • państwowy powiatowy inspektor sanitarny,
 • właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
 • właściwy organ Wojskowej Inspekcji Sanitarnej.

Brak oceny oddziaływania na środowisko skutkuje brakiem zezwolenia na prowadzenie przedsięwzięcia. 

Ocena oddziaływania na środowisko — zakres 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko musi zostać wykonana z dbałością o każdy detal. Sporządzający raport powinien pamiętać o uwzględnieniu każdego etapu inwestycji, począwszy od realizacji, poprzez eksploatację, a kończąc na likwidacji. Ważne jest podpisanie dokumentu i dodanie daty jego sporządzenia. Co powinno znaleźć się w takim raporcie?

W zakres oceny oddziaływania na środowisko wchodzi opis m.in.:

 • całej inwestycji, w tym warunki w jakich dojdzie do eksploatacji terenu na każdym etapie działania przedsięwzięcia,
 • infrastruktury przyrodniczej wokół inwestycji, krajobraz lokalizacji,
 • wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej (musi zawierać dokładną metodykę),
 • obecności wszystkich zabytków, które znajdują się w najbliższym sąsiedztwie przedsięwzięcia,
 • powiązań z innymi rodzajami przedsięwzięć, w szczególności, gdy ich skumulowane działanie może negatywnie wpływać na środowisko naturalne,
 • dokładnych skutków wpływu działania przedsięwzięcia na wybrane elementy środowiska, co powinno być zgodne z aktualną wiedzą naukową i poprawne pod kątem merytorycznym,
 • wariantów analizy oddziaływania na środowisko. Powinna zawierać scenariusz postępowania w razie wystąpienia katastrofy budowlanej, naturalnej, czy też przemysłowej,
 • oddziaływania przedsięwzięcia na ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby, siedliska przyrodnicze, formy ochrony przyrody, zabytki itd.,
 • działań mających na celu zapobieganie występowania potencjalnych zagrożeń środowiskowych,
 • wykorzystywanych w ramach przedsięwzięcia technologii w porównaniu z technologiami, które spełniają wymagania ustawy o Prawie ochrony środowiska (art. 143),
 • emisji dwutlenku węgla,
 • ewentualnych konfliktów społecznych powstających w ramach przedsięwzięcia,
 • zagadnień w postaci graficznej i kartograficznej,
 • propozycji monitoringu oddziaływań na środowisko naturalne,
 • źródeł, na podstawie których dokonano szczegółowego raportu,
 • aktualnej wiedzy, która posłużyła do sporządzenia raportu.
Zobacz też:  Charakterystyka energetyczna budynku – co musisz o niej wiedzieć?

Ocena oddziaływania na środowisko jest ważnym elementem działania większości przedsięwzięć gospodarczych. Czasami konieczne jest przeprowadzenie ponownej oceny, co jest standardową procedurą administracyjną. Jest to obligatoryjne o ile organ wydający zgodę przedstawi jakiekolwiek wątpliwości. 

Dyplomowany budowlaniec, utrzymujący się z układania słów w treści. Prywatnie miłośnik ogrodnictwa, zafascynowany odnawialnymi źródłami energii i szansą, jaką stają się dla naszej planety. W wolnych chwilach poświęca czas dobrej książce i aktywności fizycznej.

Podziel się opinią na temat artykułu

Dodaj Odpowiedź

Logo EkoHub.pl
Logo EkoHub.pl