Ocena oddziaływania na środowisko — podstawy prawne

Ochrona środowiska naturalnego ma kolosalne znaczenie dla przyszłości nie tylko naszego kraju, ale i całej planety. Czym jest oddziaływanie na środowisko? Czemu służy i na czym polega? Jeśli interesuje Cię ta tematyka, czytaj dalej.
ocena oddziaływania na środowisko

Dokładne zasady oceny oddziaływania określonych przedsięwzięć zostały uwzględnione w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) powinna być przeprowadzona w każdym przypadku przedsięwzięć, które mogą potencjalnie szkodliwie oddziaływać na środowisko naturalne, w tym faunę, florę, zbiorniki wodne, glebę, czy też powietrze. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek przedstawić specjalny raport, w którym uwzględni dokładny opis ryzyk. 

Ocena oddziaływania na środowisko – jaki organ wydaje opinię?

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podlega opinii. Organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej odpowiedzialne za wydanie takiej opinii są:

 • państwowy wojewódzki inspektor sanitarny (szczególnie w zakresie linii kolejowych, linii energetycznych, sztucznych zbiorników wodnych, instalacji przesyłu ropy naftowej, dróg, a także produktów naftowych, chemicznych gazu),
 • państwowy powiatowy inspektor sanitarny,
 • właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
 • właściwy organ Wojskowej Inspekcji Sanitarnej.

Brak oceny oddziaływania na środowisko skutkuje brakiem zezwolenia na prowadzenie przedsięwzięcia. 

Ocena oddziaływania na środowisko — zakres 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko musi zostać wykonana z dbałością o każdy detal. Sporządzający raport powinien pamiętać o uwzględnieniu każdego etapu inwestycji, począwszy od realizacji, poprzez eksploatację, a kończąc na likwidacji. Ważne jest podpisanie dokumentu i dodanie daty jego sporządzenia. Co powinno znaleźć się w takim raporcie?

W zakres oceny oddziaływania na środowisko wchodzi opis m.in.:

 • całej inwestycji, w tym warunki w jakich dojdzie do eksploatacji terenu na każdym etapie działania przedsięwzięcia,
 • infrastruktury przyrodniczej wokół inwestycji, krajobraz lokalizacji,
 • wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej (musi zawierać dokładną metodykę),
 • obecności wszystkich zabytków, które znajdują się w najbliższym sąsiedztwie przedsięwzięcia,
 • powiązań z innymi rodzajami przedsięwzięć, w szczególności, gdy ich skumulowane działanie może negatywnie wpływać na środowisko naturalne,
 • dokładnych skutków wpływu działania przedsięwzięcia na wybrane elementy środowiska, co powinno być zgodne z aktualną wiedzą naukową i poprawne pod kątem merytorycznym,
 • wariantów analizy oddziaływania na środowisko. Powinna zawierać scenariusz postępowania w razie wystąpienia katastrofy budowlanej, naturalnej, czy też przemysłowej,
 • oddziaływania przedsięwzięcia na ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby, siedliska przyrodnicze, formy ochrony przyrody, zabytki itd.,
 • działań mających na celu zapobieganie występowania potencjalnych zagrożeń środowiskowych,
 • wykorzystywanych w ramach przedsięwzięcia technologii w porównaniu z technologiami, które spełniają wymagania ustawy o Prawie ochrony środowiska (art. 143),
 • emisji dwutlenku węgla,
 • ewentualnych konfliktów społecznych powstających w ramach przedsięwzięcia,
 • zagadnień w postaci graficznej i kartograficznej,
 • propozycji monitoringu oddziaływań na środowisko naturalne,
 • źródeł, na podstawie których dokonano szczegółowego raportu,
 • aktualnej wiedzy, która posłużyła do sporządzenia raportu.
Zobacz też:  Jak zbudować prosty i tani falownik jednofazowy do domowego użytku

Ocena oddziaływania na środowisko jest ważnym elementem działania większości przedsięwzięć gospodarczych. Czasami konieczne jest przeprowadzenie ponownej oceny, co jest standardową procedurą administracyjną. Jest to obligatoryjne o ile organ wydający zgodę przedstawi jakiekolwiek wątpliwości. 

Dyplomowany budowlaniec, utrzymujący się z układania słów w treści. Prywatnie miłośnik ogrodnictwa, zafascynowany odnawialnymi źródłami energii i szansą, jaką stają się dla naszej planety. W wolnych chwilach poświęca czas dobrej książce i aktywności fizycznej.

Podziel się opinią na temat artykułu

Dodaj Odpowiedź

Logo EkoHub.pl
Logo EkoHub.pl