Gospodarka wodna — ważna dyscyplina nauki

Kwestie związane z gospodarką wodną są pojęciem na tyle obszernym, że powstały studia dedykowane wyłącznie tym zagadnieniom. Jeśli jesteś ciekaw, czym zajmuje się gospodarka wodna i czym różni się od inżynierii wodnej, to czytaj dalej poniższy tekst.
gospodarka wodna

Zarządzanie zbiornikami wodnymi, a także ochrona ich zasobów to dwie podstawowe pojęcia wchodzące w zakres czynności, jakimi zajmuje się gospodarka wodna. W Polsce jednostką odpowiedzialną za jej sprawne działanie jest Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Co wchodzi w zakres obowiązków zarządzania gospodarką wodną? To przede wszystkim:

  • opracowywanie dokumentacji związanej z wdrożeniem innowacji,
  • monitorowanie działań, które zostały zrealizowane w ramach planów gospodarowania zasobami wodnymi,
  • zapobieganie następstwom suszy i powodzi,
  • współpraca z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.
  • współpraca międzynarodowa,
  • kontrola nad kwestiami związanymi z opłatami za usługi wodne,
  • koordynowanie przedsięwzięć w ramach zarządzania zbiornikami wodnymi,
  • prowadzenie kwestii prawnych związanych z odprowadzeniem wód roztopowych, odpadowych, ścieków i  zaopatrzeniem w wodę systemów,
  • współpraca ze specjalistycznymi instytucjami w ramach edukacji na temat gospodarki wodnej.

Osoby zajmujące się zawodowo gospodarką wodną mają na celu również ochronę wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego, a także ochrony Morza Bałtyckiego, a także m.in. dorzecza Wisły i Odry.

Poszczególne działy gospodarki wodnej ściśle współpracują z rolnictwem. Jest to związane z faktem, że rolnictwo zużywa aż 70% światowych zasobów wodnych. W związku z tym istnieje realna potrzeba umiejętnego gospodarowania, tak aby podnieść wydajność upraw i hodowli bez szkody dla środowiska naturalnego. Obecnie jest to przyczyną kryzysu wodnego dla wielu państw na świecie. To duże wyzwanie wymagające współpracy na wielu poziomach gospodarki. 

Czym zajmuje się inżynieria wodna?

Inżynieria wodna, jak sugeruje sama nazwa, zajmuje się kwestiami stricte technicznymi. Inżynierowie projektują, budują i sprawdzają użyteczności różnorodnych budowli hydrotechnicznych, zarówno morskich, jak i śródlądowych. Co ważne, ta dziedzina nauki ma silniejsze powiązania z budownictwem niż z gospodarką wodną i wymaga innych umiejętności i wiedzy. 

Inżynieria wodna dzieli się na śródlądową i wodną. Inżynieria śródlądowa obejmuje wiele kluczowych aspektów, w tym m.in. zabudowę rzek i ich regulację, pracę elektrowni wodnych, nadzorowanie zbiornikami retencyjnymi, budowę ujęć wodnych, rurociągów hydrotechnicznych i sztolni, a także roboty podwodne. Kluczowe jest to, aby wszystkie wybudowane obiekty przynosiły zyski, zarówno ekonomiczne, jak i społeczne i były przy tym przyjazne środowisku naturalnemu.

Zobacz też:  Rower elektryczny czy tradycyjny – który wybrać?

Obiektem zainteresowań inżynierii morskiej są budowle, które wznoszone są nie tylko na pełnym morzu, ale także w pobliżu ich brzegów lub na samych brzegach. Nauka techniczna obejmuje m.in. budowle portowe, pełnomorskie, stoczniowe, umocnienia linii brzegowych (np. falochrony), a także kanały, tunele i śluzy morskie. Inżynieria morska to także projektowanie i budowa elektrowni maremotorycznych i maretermicznych. Co ciekawe, historia tej dyscypliny nauki sięga wielu tysięcy lat, ponieważ pierwsze budowle morskie zaczęły powstawać już ok. 300 r. p.n.e, a ich pionierami byli Kreteńczycy. 

Gospodarka wodna i inżynieria wodna to ważne dyscypliny nauki, zajmujące się zarządzaniem stanu i jakości zbiorników wodnych w Polsce. Studia na tym kierunku mają charakter techniczno-przyrodniczy i łączą wiedzę z wielu dyscyplin, co czyni z nich dyscyplinę wielodyscyplinarną. Absolwent takiego kierunku będzie mógł w przyszłości realizować innowacyjne i zaawansowane technologiczne projekty o charakterze wykonawczym, remontowo-budowlanym, eksploatacyjnym, a także produkcyjno-handlowym. 

Dyplomowany budowlaniec, utrzymujący się z układania słów w treści. Prywatnie miłośnik ogrodnictwa, zafascynowany odnawialnymi źródłami energii i szansą, jaką stają się dla naszej planety. W wolnych chwilach poświęca czas dobrej książce i aktywności fizycznej.

Podziel się opinią na temat artykułu

Dodaj Odpowiedź

Logo EkoHub.pl
Logo EkoHub.pl