Biogaz jako źródło energii, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o biomasie oraz biogazowniach

Biogaz stanowi jedno z alternatywnych źródeł energii odnawialnej. Szacuje się, że biogazownie mogą być bardzo trafionym pomysłem. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć w tej tematyce! Zapraszamy do lektury!
biogaz

Biogaz to produkt fermentacji beztlenowej materii organicznej. Wytwarza się go w biogazowniach. Jest jednym z odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Zgodnie z szacunkami, biogaz może zapewnić nawet do 30% zapotrzebowania na moc w Polsce.

Biogaz jako odnawialne źródło energii

Mianem biogazu określa się mieszankę gazów stanowiących produkt pochodny beztlenowego oraz gnilnego rozkładu materii organicznej. Biogaz można zatem pozyskiwać między innymi ze:

 • ścieków;
 • organicznych odpadów komunalnych;
 • odchodów zwierzęcych;
 • odpadów przemysłu rolno-spożywczego;
 • materiału roślinnego.

Skład biogazu

Biogaz powstaje na skutek fermentacji metanowej, do której przyczyniają się mikroorganizmy anareobowe. Składa się on przede wszystkim z:

 • metanu;
 • dwutlenku węgla;
 • siarkowodoru;
 • wodoru;
 • wody;
 • tlenku węgla;
 • siloksanów.

Wykorzystanie biogazu

Biogaz może zostać wykorzystany jako paliwo do ogrzewania, gotowania lub generowania prądu. Dzieje się tak, ponieważ wchodzące w jego skład metan, wodór oraz tlenek węgla mogą ulec spaleniu i wytworzyć przy tym energię.

Po oczyszczeniu biogazu i sprowadzeniu go do postaci bio-metanu, będzie on spełniał standardy jakościowe gazu ziemnego. Ten po sprzężeniu utworzy biopaliwo (bio-CNG), które będzie można spożytkować do poruszania się pojazdami mechanicznymi.

Jak funkcjonuje biogazownia?

Substratami wykorzystywanymi w biogazowniach są organiczne materiały wsadowe. Są one rozkładane przez mikroorganizmy w zbiorniku zwanym fermentorem, gdzie panuje temperatura blika 40 stopniom Celsjusza, nie ma światła oraz dopływu tlenu. Produktem końcowym procesu fermentacji jest biogaz.

Przefermentowany substrat trafia do magazynu resztek. Tam może zostać wysuszony i spożytkowany jako nawóz. Sam biogaz trafia natomiast do zbiornika usytuowanego na dachu zbiornika.

Z dachu przechodzi do elektrociepłowni blokowej, gdzie wytwarzane są prąd i ciepło. Prąd trafia bezpośrednio do sieci elektrycznej, natomiast ciepło może zostać spożytkowane do ogrzewania budynków lub suszenia.

Zobacz też:  Trigeneracja —  czym jest?

Czy budowa innowacyjnej biogazowni się opłaca?

Szacuje się, że wybudowanie w Polsce niewielkiej biogazowni rolniczej o mocy 0,25 MW kosztuje obecnie około 1,5 miliona złotych. Taka instalacja mogłaby przepracować w ciągu roku około 8 000 godzin, co pozwala na wyprodukowanie 2 000 metawatogodzin energii, co po sprzedaży daje zysk w wysokości około 900 tysięcy złotych.

Przyszłość zielonej energii w Polsce

Biopaliwa uznaje się za jedno z podstawowych źródeł energii odnawialnej. Szacuje się, że mają one spory potencjał rozwoju w Polsce i w przyszłości mogą zaspokoić nawet do 30% zapotrzebowania na moc.

Biogaz jest jednym z alternatywnych źródeł energii. Uznaje się, że w niedalekiej przyszłości może ono zaspokoić zużycie nawet 30% energii elektrycznej w naszym kraju.

Podziel się opinią na temat artykułu

Dodaj Odpowiedź

Logo EkoHub.pl
Logo EkoHub.pl